Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja perhepalvelut

Savonojantie 2, 92600 Pulkkila

Palvelupäällikkö Pilvi Härmä, puh. 040 1719 184

Sosiaaliohjaaja, perheneuvola, Johanna Heinonen, puh. 040 1719 179
Ohjaaja, aikuisten tukisuhdetoiminta, Piia Karhinen, puh. 040 1862084

Perhetyöntekijä Riikka Okkonen, puh. 040 1719 181
Perhetyöntekijä Jarmo Korkala, puh. 040 1677 843
Perheohjaaja Minna Väisänen, puh 040 6237 881

 

Sosiaali- ja perhepalveluilla tuetaan eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa aikuisille ja ikääntyneille sekä monipuolisia perhe ja vammaispalveluita. 

Perhepalvelut

Perhepalveluiden tavoitteena on tukea perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja auttaa silloin, kun perheen hyvinvointi tai lapsen kasvu ja kehitys on mahdollisesti vaarantunut tai vaarantumassa. Palveluita myönnetään kunnan tekemän palvelutarpeen arvion pohjalta tapauskohtaisesti. Palvelut eivät vaadi lastensuojeluasiakkuutta. Sosiaalihuollon asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen Sote – Siikalatva tai kertomalla tuentarpeesta esimerkiksi lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.  Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun toivoo tukea tuntemalleen lapselle, nuorelle tai perheelle.

Aikuisten sosiaalipalvelut

Palveluiden tavoitteena on tukea aikuisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä sekä omatoimista suoriutumista.  

Voit hakeutua palveluiden piiriin ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen Sote – Siikalatva palvelutarpeen arvioimiseksi.