Siirry suoraan sisältöön

Vammaispalvelut

Savonojantie 2, 92600 Pulkkila

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluita voi hakea toimittamalla hakemuksen Pohteelle tai pyytämällä palvelutarpeen arviota. Tarkemmin asiaan voit tutustua Pohteen vammaispalvelujen sivuilla

Tarjoamme / hankimme ja ohjaamme vammaispalveluissa Pohteen päätösten ja asiakassuunnitelman mukaan myönnettyjä vammaispalveluita kuten kuljetuspalveluita, asunnon muutostöitä, henkilökohtaista apua, asumispalveluita ja omaishoitoa.

Kehitysvammaisten palvelut 

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoa ovat kehitysvammalain nojalla tarjottavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito ja palveluohjaus. Palvelutarpeen arvioimiseksi asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma ja sen pohjalta erityishuolto-ohjelma. 

 

Kehitysvammaisten palvelut Pohteessa