Siirry suoraan sisältöön

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

 • Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
 • Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
 • Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
 • Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen.
 • Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.
 • Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)
 • Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
 • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
 • Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Asiakkaalla on oikeus saada hyvää sosiaalihuoltoa, 2021 (PDF-tiedosto)

Asiakkaalla on oikeus saada hyvää terveydenhuoltoa, 2021 (PDF-tiedosto)

 

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet

Potilas- ja sosiaaliasiamies – Pohde

Potilas- ja sosiaaliasiamies